fbpx
De IQ test als klassenstrijd - nuance vanuit het ECHA bestuur

Zin of onzin van een IQ-Test

Zin of onzin van een IQ test? Op onze eerste thema avond vorige week was dat weer één van de belangrijke onderwerpen. Elke keer zitten we met diezelfde vragen rond de IQ testen. Vanuit Gromicoach zijn we van mening dat de IQ test slechts één van de mogelijke middelen is om hoogbegaafdheid te kunnen vaststellen. En zeker al niet de belangrijkste en de eerste. Zoals we in de thema avond aangaven zijn er veel andere zaken die veel meer aangeven dat een kind hoogbegaafd is.

We denken hierbij dan onder andere aan de zijnskenmerken van het kind :

  • Hoog rechtvaardigheidsgevoel
  • Kritische houding
  • Hooggevoeligheid
  • Perfectionisme

Daarnaast kijken we naar een aantal andere verschillen die er bestaan tussen hoog intelligente en hoogbegaafde kinderen zoals bv

  • De hoogintelligente kent de antwoorden en de hoogbegaafde stelt veel vragen
  • Kan goed vanbuiten leren versus gissen naar het antwoord (Is immers meestal afleidbaar uit de context)
  • Heeft goeie ideeën versus heeft flitsende gekke ideeën

We denken aan de overexcatabilities van Dabrowsky. We denken aan de modellen van Kuipers, van Sternberg, van …

Er zijn zo veel andere aspecten aan die hoogbegaafdheid die via observatie en bevraging kan gevonden worden dat op zich een IQ test niet direct nodig is.

Wat wij vooral belangrijk vinden is dat een IQ test slechts een momentopname is. Zie het als een examen. Heb jij juist een slechte dag dan zal je daar niet zo goed op scoren maar dat maakt je niet minder slim. Eerder dan het resultaat is het dus vooral de observatie die erbij komt en het uitgebreide rapport die de psychologen afleveren waarmee wij samen werken die zorgt dat zo’n test een nuttig onderdeel kan zijn.