fbpx

Supervragen voor het coachen met het GRROW-model. Grrow wat ?

Het GROW model

In het boek van Jeff Clement wordt er naast de 7 vaardigheden ook gesproken over het GRROW model. Een kapstok die je doorheen die 7 vaardigheden kan gebruiken om een coachingesprek tot een actieplan te komen. Met name de W van I WILL DO THIS AND THAT to get to the GOAL.

Dit model is gebaseerd op het GROW model die ontwikkeld is in de UK. Het is een eenvoudig model die goed bruikbaar is in een coaching gesprek.

GROW
GROW
GGoalWat is het doel. Wat wil je bereiken.
RRealityWaar zijn we nu, waar staan we vandaag ? Hoe ziet je realiteit eruit ?
RResourceDeze zit niet in het GROW model en is toegevoegd in het boek van Jef.Het is de zoektocht naar resources die de coach kan gebruiken om zijn doel te bereiken
OOptions (Obstacles)Wat zijn onze verschillende opties die we kunnen kiezen om tot ons doel te komen (En waar zijn er daarin obstakels te vinden)
WWill (Way forward)… en waar gaan we dan voor gaan. YES WE WILL

Belangrijk in het model is wel dat dit niet een 5 stappen plan is maar dat er een wisselwerking dient te zijn tussen deze 5 onderdelen.

De WILL zal natuurlijk vooral tegen einde gesprek zitten omdat dat ook het commitment is waar de Coachee voor wil gaan. Wat ook de kapstok (Checkpoint) is in je volgende gesprek.

 

Goal

Waar wil je naartoe. Wat is je doel. Daarbij is het heel belangrijk dat dat doel duidelijk en concreet is omdat dat het verdere gesprek als een magneet zal trekken. Het doel moet daarom ook SMART zijn. Een doel kan best ook positief zijn. Niet van ‘Ik wil niet meer …’ maar dan ‘Ik wil dit of dat wel’. Maak het doel ook levendig – zie het voor jou.

Goeie vragen kunnen hier zijn :

 1. Wat wil je uit dit gesprek halen als resultaat
 2. Welk doel wil je bereiken
 3. Wat zou je graag willen dat er gebeurd met …
 4. Wat wil je echt
 5. Wat wil je realiseren
 6. Wat zou je tevreden maken
 7. Welk resultaat wil je bereiken
 8. Wat is het meest ideale resultaat
 9. Wat wil je veranderen
 10. Waar droom je van
 11. Waarom droom je van dat doel
 12. Wat zou je willen leren
 13. Wat zal het bereiken van het doel je geven ?
 14. Waar wil je voor gaan op korte, middellange en lange termijn ?
 15. Hoe zal je weten dat je je doel hebt bereikt ?
 16. Hoe zal het eruit zien als je je doel hebt bereikt

Als de coachee geen direct doel heeft is de uitdaging net iets groter. Dan kan je met verkennende vragen naar het doel op zoek gaan :

 1. Wat vind je belangrijk
 2. Als er geen financiële of andere obstakels zouden zijn. Waar zou je dan echt voor willen gaan
 3. Wat zijn 3 doelen die een groot verschil zouden maken in je leven

Reality

Waar ben je vandaag. Het is belangrijk om deze realiteit te kennen. Ineen coaching gesprek is het echter ook niet de bedoeling om dit tot op de bodem uit te spitten. Het doel is belangrijker dan de realiteit. Het laten uitdiepen door de coachee van deze realiteit zal er wel voor zorgen dat hij/zij daaruit leert en opties kan genereren.

Belangrijk daarbij is te beschrijven maar niet te beoordelen. We trachten de realiteit duidelijk genoeg te krijgen om het doel beter te onderbouwen. Zie ook de paradox van verandering : “Om van A naar B te gaan moet je in A zijn”. Met andere woorden : om te kunnen veranderen naar B moet je ook bewust zijn van A

Goeie vragen om de Reality uit te diepen zijn :

 1. Wat gebeurd er nu (Wat, wie, wanneer en hoe vaak ?) Wat is het resultaat hiervan ?
 2. Waar zit het vandaag vast ?
 3. Heb je al stappen ondernomen om je doel te bereiken
 4. Kan je beschrijven wat je deed ?
 5. Waar sta je nu tegenover je doel ?
 6. Op een schaal van 1 tot 10 – waar sta je nu ?
 7. Wat heeft tot hiertoe al geholpen om tot je resultaat te komen (Dit is binnen het boek van Jeff Clement rond inspirerend Coaching eerder een Resource dan een Reality)
 8. Welke vooruitgang heb je tot hiertoe al geboekt
 9. Wat werkt er nu al goed
 10. Wat wordt er van jou verwacht
 11. Waar ben je bang van, waar schrik je voor terug ?
 12. Waarom heb je je doel nog niet bereikt ? ( Deze vind ik persoonlijk niet zo goed omdat een waarom vraag eigenlijk een verantwoordingsvraag is en aanvallend kan overkomen. Komt uit “70 Awesome Coaching Questions Using the GROW Model”)
 13. Wat houdt je vandaag tegen
 14. Wat denk je dat er echt aan het gebeuren is
 15. Ken je andere mensen die dit doel al bereikt hebben  (Dit is binnen het boek van Jeff Clement rond inspirerend Coaching eerder een Resource dan een Reality)
 16. Wat heb je geleerd van _____ ?  (Dit is binnen het boek van Jeff Clement rond inspirerend Coaching eerder een Resource dan een Reality)
 17. Wat heb je al geprobeerd ?
 18. Hoe kan je dit deze keer een andere wending geven ? (Deze kan ook een optie vraag zijn – een alternatief scenario)
 19. Wat kan je beter doen deze keer
 20. Als je ____ zou vragen . Wat zouden ze dan van je zeggen ?
 21. Op een schaal van 1 tot 10 – hoe erg/dringend/ernstig is de situatie
 22. Als iemand dat tegen jou zou zeggen – hoe zou je je dan voelen
 23. Wat ontbreekt er ? (Deze is een mooie opening om naar Options te geraken)

Nog een aantal Resource vragen :

 1. Ken je iemand die dat wel goed kan
 2. Heb je het probleem ook als je ___ (Een zelfde handeling maar in een andere omgeving uitgevoerd)
 3. Wie of wat zou je kunnen helpen
 4. Heb je zaken die wel al lukken ? Zo ja, welke en wanneer ?
 5. Kan je het aanleren van iemand die je kent ?
 6. Wat doe je in andere vergelijkbare situaties dat je hier ook zou kunnen gebruiken.

Options

We hebben zicht op doel en op de realiteit, de tijd is rijp om hier verder mee te gaan en opties / oplossingsscenario’s te ontdekken en aftoetsen.

Volgende vragen kunnen hierbij helpen :

 1. Wat zijn je mogelijke opties
 2. Wat denk je dat je volgende stap is
 3. Wat kan je eerste stap zijn
 4. Welke stappen kan je zetten
 5. Wat denk je dat je moet doen om een beter resultaat te hebben.
 6. Wat kan je nog doen
 7. Wie kan er nog mee helpen
 8. Wat zou er gebeuren als je niets zou doen
 9. Wat heeft er al gewerkt ? Kan je dit opnieuw doen ? (Eerste deel van vraag is eerder een resource – 2de deel vertaald dit naar een optie)
 10. Wat zou er gebeuren als je dat deed
 11. Wat is daarin het moeilijkste voor jou
 12. Welk advies zou je hierrond aan een vriend mee geven ?
 13. Wat zou je winnen en verliezen als je dat zou doen/zeggen ?
 14. Als iemand anders dat tegen jou zou zeggen, wat zou er dan gebeuren ?
 15. Wat is het beste en slechtste bij die optie
 16. Welke optie zie je het meest zitten om concreet te maken
 17. Hoe heb je zo’n probleem in het verleden aangepakt
 18. Wat zou je anders kunnen doen
 19. Ken je iemand die een gelijkaardig probleem heeft gekend  (Dit is binnen het boek van Jeff Clement rond inspirerend Coaching eerder een Resource dan een Option)
 20. Als alles mogelijk was, wat zou je dan doen
 21. Wat nog
 22. Wat kan je doen om de situatie te veranderen  ?
 23. Welke aanpak zou verrassen

 

In deze fase kan je ook eigen iedeeen toevoegen maar zorg dan zeker dat de coachee die nog verder uitwerkt. EN via dat idee eventueel zelf ook andere voor hem/haar betere opties te vinden.

Will

… en dan op het einde van het gesprek kom je dan tot de beslissing. De acties waar de coachee zich op wil committen. Daar gaan we voor !  Laat deze beslissing dan ook door de coachee herhalen en er zich op committen. Spreek dan ook af dat het volgende gesprek zal starten met een status update van die acties

Volgende vragen kunnen helpen :

 1.  Hoe ga je het nu aanpakken
 2. Wat denk je dat je nu concreet moet doen
 3. Kan je zeggen hoe je dat nu gaat doen
 4. Hoe zal je weten dat je het gelukt is
 5. Is er nog iets dat je kan doen
 6. Op een schaal van 1 tot 10 – wat is de kans dat je plan lukt
 7. Wat moet er gebeuren om de slaagkans op 10 te brengen ?
 8. Welke obstakels staan er in de weg voor dat succes
 9. Welke hindernissen voorwacht je
 10. Welke resources heb je die je kunnen helpen
 11. Ontbreekt er nog iets ?
 12. Welke kleine stap zul je nu zeker nemen
 13. Wanneer begin je eraan
 14. Hoe weet je dat het een succes is
 15. Welke ondersteuning heb je nodig om het gedaan te krijgen
 16. Wat zou er gebeuren als je het niet zou doen
 17. Wat heb je van mij of van iemand anders nodig om dit tot een succes te maken
 18. Welke 3 acties kan je deze week ondernemen die logisch lijken
 19. Op een schaal van 1 tot 10 – hoe gemotiveerd ben je om dit te doen
 20. Wat is er nodig om er een 10 van te maken

Bronnen :