fbpx
Photo by Annie Spratt on Unsplash

Wat verwacht je hoogbegaafde kind van z’n leerkracht?

Soms moet je het ook eens horen uit een kindermond. Een hoogbegaafd kind heeft duidelijke en authentieke verwachtingen. Een hoogbegaafd kind heeft nood aan een top down uitleg. Ze verwachten dat de leerkracht moeite doet om te begrijpen hoe zij denken en functioneren. Dat is één van de belangrijke redenen waarom we de thema avonden geven. Eerste doelgroep is ouders maar ook voor leerkrachten is dit een enorme meerwaarde.

Dit omwille van 2 redenen :

  1. Ze krijgen een betere kijk op wat hoogbegaafdheid is
  2. Ze begrijpen ook beter de uitdagingen waar ouders voor staan

Video by Project Talent

Photo by Annie Spratt on Unsplash