fbpx
Plusgroep Gromicoach voor hoogbegaafde kinderen

We hebben weer veel geleerd in de plusgroep@Gromicoach …

Plusgroep Gromicoach voor hoogbegaafde kinderen

De wetenschappelijke basis

Monks / Renzulli : meerfactoren model hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is meer dan een hoog IQ hebben. Hoogbegaafdheid is een grote intellectuele capaciteit, gecombineerd met een grote creativiteit en een enorme intrinsieke motivatie (… als het iets is waar de HB’er echt zin in heeft).

Verschillende wetenschappers zijn daarbij op onderzoek gegaan om het raadsel te ontwarren waarom die hoogbegaafdheid niet altijd zichtbaar is.

Ze kwamen tot de vaststelling dat dit sterk beïnvloed kan worden door de omgeving. Vooreerst is er de belangrijkste schakel : het gezin. De mate waarin het hoogbegaafde kind gestimuleerd wordt thuis, de mate waarin er een growth-mindset aanpak is, maakt dat het kind sterker staat.

Ook het contact met ontwikkelingsgelijken (peers) is heel belangrijk. Dit maakt dat het kind zich even niet anders moet voelen, dat het gestimuleerd wordt in het divergent doordenken. En last but not least : ‘De school’. Daar is het super belangrijk dat het kind (h)erkend wordt in z’n hoogbegaafdheid en alle nodige uitdagingen kan krijgen. Compacten, verrijken en versnellen. Alles wat ervoor kan zorgen dat ook het hoogbegaafde kind in de zone van naaste ontwikkeling komt, en dus kan leren leren.

Daarnaast komen ook de zijnskenmerken van de hoogbegaafde zoals beschreven door dr. Tessa Kieboom   :

 • Perfectionisme
 • Enorm rechtvaardigheidsgevoel
 • Kritische houding
 • De hoog-sensitivitiet

 

zijnsluik-hoogbegaafd

en daarbij zijn de meeste (mogelijks alle) hoogbegaafden ook nog hooggevoelig (HSP)

 • Ze kunnen hoogsensitief zijn aan geluid/licht
 • Ze kunnen gevoelig zijn aan beweging – te veel activiteit rond hen kan ze overprikkelen
 • Ze kunnen gevoelig zijn aan bepaalde materialen/texturen/geuren.

Plusgroepen@Gromicoach - elke keer een heel leerrijk traject

Hoe vertaalt deze theorie zich in onze plusgroep? Wat doen we in onze plusgroep om deze 11 hoogbegaafde kinderen te versterken?

De meeste kinderen hebben in de klas weinig tot geen ontwikkelingsgelijken. Dat maakt dat ze nog niet echt hebben leren samenwerken. Ze doen het nogal eens alleen in groep. In deze plusgroep zitten ze wél samen met ontwikkelingsgelijken/snelle denkers, wat maakt dat ze hier opeens moeten leren rekening houden met andere, sterke meningen en ideeën. Dat komt dan bovenop alle hierboven reeds vernoemde uitdagingen.

Het is dus een heel uitdagende en energieke dag @GromiCoach tijdens onze plusgroep. We werken aan de mindset, leren omgaan met de hooggevoeligheid, leren om het perfectionisme een plaats te geven en we willen het ook nog allemaal wat leuk maken. Het is immers al weekend en leren is zo veel leuker als er wat fun in zit.

... en hoe pakken we het dan aan in onze plusgroep

We creëren eerst een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.

We stellen hiervoor samen een aantal basisregels op:

 • Respect voor onszelf
 • Respect voor elkaar
 • Respect voor het materiaal

Drie eenvoudige regels waar we de rest van de plusgroep reeks steeds naar verwijzen indien nodig.

... elke keer een uitdagende opdracht

In elke sessiegaan we dan een uitdaging aan, een moeilijke opdracht die we in groep moeten uitvoeren.

Hierbij onderschatten sommige kinderen zichzelf, zijn ze bang om een uitdaging aan te gaan (fixed mindset). Ook de druk van het samenwerken kan ervoor zorgen dat het kind aardig uit zijn comfort zone wordt gehaald. Dat kan zich vertalen in óf een stille houding óf een harde en respectloze houding tegenover de andere kinderen in de groep. In beide gevallen ontneemt het kind zichzelf de kans om te groeien en moet er dus aan de mindset gewerkt worden.

Waar halen we deze uitdagende opdrachten?

De opdrachten die we uitvoeren komen o.a. uit het “Grote vooruitwerklabboek”. Altijd vrij pittige en uitdagende opdrachten die aanzetten tot samenwerken, creativiteit en experimenteren. In de voorbije plusgroep was het ook weer zo’n super uitdaging. De opdracht was een bootje te maken met foliepapier dat in staat moest zijn om 50 knikkers te dragen. Dit gebeurde in verschillende stappen.

Plusgroep Gromicoach voor hoogbegaafde kinderen
 1. Individueel plannen : Maak een eerste bouwtekening op papier : alleen en in stilte. Sommigen worden dan heel zenuwachtig, beginnen al te kijken bij de buurman en buurvrouw. Bij anderen springt het perfectionisme al op en is het plan nooit goed genoeg.
 2. Bespreken in groepjes :Daarna stellen ze hun plan aan elkaar voor in kleine groepjes. Hier leren ze naar elkaar te luisteren, leren ze in debat gaan over wat haalbaar is en wat niet. Ze denken samen na wat alle parameters zijn om de boot drijvende te houden.
 3. Proefproject in papier. In deze stap testen ze of hun plan eigenlijk wel slaagkans heeft. Hier koppelen ze het soms super creatieve denkproces aan de realiteit.
 4. De finale uitvoering in foliepapier. Hier leren ze samen werken aan dat ene doel, denken ze verder praktisch na, testen ze of alle knikkers wel in hun boot passen.  Ze kijken of de oplossing wel voldoet aan alle parameters om te kunnen drijven.
 5. En dan de ultieme test. Blijft de boot blijft drijven? In deze stap leren ze omgaan met de spanning en leren ze het proces evalueren. Als de boot drijft, wat heeft er dan voor gezorgd dat dit gelukt is? Als hij zinkt, zelfde vraag? Leren omgaan met een gefaald project en hoe je daaruit iets kan leren.

Het einddoel van deze oefeningen is vooral om te leren samen werken, leren inschatten wat ieders talent is zodat je het best mogelijke team kan vormen, leren nadenken over het nadenken zelf, hoe pak je een probleem juist aan.

Naast de grote opdracht doen we nog andere kleinere oefeningen zoals ...

In de plusgroep gaan we naast de grotere opdracht nog aan de slag met andere zaken.

In de afgelopen sessie hebben we bv al eens een mindfulness oefening gedaan. Eerst gaan wandelen (om een beetje tot rust te komen en de grootste energie er even af te lopen), en dan leren stil zijn en luisteren naar ons lichaam. Voor sommige kinderen was dat echt een hele uitdaging waar je de stress zo voelde vanaf springen.

Een andere uitdaging die we bijna elke keer opnemen is een smartgame spelen. Een ideale manier om te zien wie nog een heel fixed mindset heeft. Die kinderen gaan bv rap willen switchen naar een andere game of er eentje kiezen die ze al goed kennen. Het moment dus om te leren doorzetten.

Alles samen zorgen we er dus voor dat we de kinderen maximaal uitdagen opdat ze kunnen bijleren. Niet enkel intellectueel maar zeker ook sociaal. We focussen in ons HB model dus vooral op de Peers en een aanvulling op school. Als dit gecombineerd kan worden met een goeie aanpak op school en thuis, dan worden dit zeker allemaal sterke kinderen, die gelukkig door het leven kunnen gaan en geen uitdaging uit de weg zullen gaan.

Super om hieraan mee te kunnen werken. Een vermoeiende maar heerlijke manier om onze zaterdag in te vullen. En ja,

We hebben weer veel geleerd in de plusgroep@Gromicoach …

Plusgroep reeksen