fbpx

Maak ruimte voor creativiteit. Zeker voor onze hoogbegaafde kinderen. (TED Talk)

Creativiteit - laat ze niet verloren gaan

Hoogbegaafdheid en creativiteit hebben vaak een sterke link. Hoogbegaafde kinderen en volwassenen hebben vaak een hoger niveau van cognitieve capaciteiten en denkvermogen, waardoor ze in staat zijn om complexe problemen op unieke en originele manieren op te lossen. Deze eigenschappen zijn nauw verwant aan creativiteit.

Hoogbegaafde kinderen en volwassenen hebben vaak een breder en dieper begrip van de wereld om hen heen. Ze zijn vaak in staat om verbanden te leggen tussen schijnbaar niet-gerelateerde concepten en hebben de mogelijkheid om nieuwe ideeën te genereren. Creativiteit is een proces waarbij nieuwe en waardevolle ideeën of oplossingen worden gegenereerd, en hoogbegaafde kinderen en volwassenen hebben vaak de cognitieve flexibiliteit en het vermogen om out-of-the-box te denken dat nodig is voor creatieve prestaties.

Bovendien kunnen hoogbegaafde kinderen en volwassenen gevoeliger zijn voor het herkennen van complexe patronen, het zien van verborgen verbanden en het hebben van een breed scala aan interesses. Dit stelt hen in staat om originele en innovatieve ideeën te ontwikkelen in verschillende domeinen, zoals kunst, wetenschap, technologie en ondernemerschap.

Heerlijke TED talk over creativiteit. Is heel interessant, zeker omdat deze creativiteit bij hoogbegaafden nog een grotere nood is dan bij andere kinderen en volwassenen. (Creativiteit en hoogbegaafdheid)

Het Monks-model is een theoretisch kader ontwikkeld door Dr. Frank Monks, een psycholoog gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Het model richt zich op het begrijpen van de complexe interactie tussen verschillende factoren die de ontwikkeling van hoogbegaafde individuen beïnvloeden.

Binnen het Monks-model wordt creativiteit beschouwd als een belangrijk aspect van de ontwikkeling van hoogbegaafde personen. Het model erkent dat hoogbegaafde individuen vaak een grote mate van originaliteit, verbeeldingskracht en probleemoplossend vermogen vertonen, wat bijdraagt aan hun creatieve potentieel.

Creativiteit wordt in het Monks-model vaak gezien als een samenspel tussen verschillende elementen, waaronder intellectuele capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en de invloed van de omgeving. Hoogbegaafde individuen hebben vaak een hoge mate van cognitieve vaardigheden, zoals flexibel denken, divergent denken en het vermogen om complexe verbanden te leggen. Deze vaardigheden dragen bij aan hun vermogen om nieuwe en innovatieve ideeën te genereren.

Monks / Renzulli : meerfactoren model hoogbegaafdheid

Naast cognitieve aspecten speelt ook de persoonlijkheid van hoogbegaafde individuen een rol in hun creativiteit. Eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, openheid voor ervaringen, het vermogen om risico’s te nemen en het verlangen naar uitdagingen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen en uiten van creatieve ideeën.

Het Monks-model benadrukt ook de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van creativiteit bij hoogbegaafde individuen. Een stimulerende en ondersteunende omgeving die kansen biedt voor creatieve expressie en uitdagingen, zoals inspirerende leraren, toegang tot kunst en cultuur, en samenwerking met gelijkgestemde peers, kan de creatieve ontwikkeling van hoogbegaafde personen bevorderen.

Kortom, het Monks-model erkent dat creativiteit een belangrijk aspect is van de ontwikkeling van hoogbegaafde individuen. Het model benadrukt de rol van intellectuele capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en de invloed van de omgeving bij het stimuleren van creatief denken en expressie bij hoogbegaafde personen.

Wil je meer weten rond de verschillende hoogbegaafdheidsmodellen en wat creativiteit daarin betekent?

e-Book ouders hoogbegaafde kinderen