fbpx

Tips voor leerkrachten – hoogbegaafdheid op school

Leerkrachten kunnen verschillende maatregelen nemen om hoogbegaafde kinderen te helpen in het onderwijs. Het is belangrijk dat ze een goed begrip hebben van hoogbegaafdheid en de kenmerken ervan herkennen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

  1. Kennis over hoogbegaafdheid: Leerkrachten moeten zich bewust zijn van de definitie en kenmerken van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een uitzonderlijke cognitieve capaciteit, creativiteit en motivatie. Ze kunnen ook een intensieve leerhonger hebben en sneller leren dan hun leeftijdsgenoten.
  2. Het vermijden van vooroordelen: Het is belangrijk om vooroordelen rond hoogbegaafdheid te vermijden. Hoogbegaafde kinderen worden soms gezien als ‘geluksvogels’ die geen extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Dit kan ertoe leiden dat hun specifieke behoeften over het hoofd worden gezien. Leerkrachten moeten erkennen dat hoogbegaafde kinderen unieke uitdagingen en behoeften hebben.
  3. Een open blik hebben: Leerkrachten moeten een open en flexibele mindset hebben ten opzichte van hoogbegaafdheid. Ze moeten bereid zijn om de unieke behoeften van elk hoogbegaafd kind te begrijpen en erop te reageren. Dit kan betekenen dat ze de reguliere lesplannen aanpassen, differentiëren en verrijken om tegemoet te komen aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen.
  4. Gedrag begrijpen: Hoogbegaafde kinderen kunnen gedrag vertonen dat wordt veroorzaakt door onderstimulatie of onaangepaste leeromgevingen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld vervelen, onderpresteren of gedragsproblemen vertonen als gevolg van onvoldoende uitdaging. Leerkrachten moeten proberen het gedrag van hoogbegaafde kinderen te begrijpen en te achterhalen wat de onderliggende oorzaken kunnen zijn.
  5. Leerhonger stillen: Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een intense leerhonger. Leerkrachten kunnen hierop inspelen door extra uitdagende lesstof en opdrachten aan te bieden. Ze kunnen differentiëren in de klas door verrijking en verdieping aan te bieden voor hoogbegaafde leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze complexere taken, projecten of onderzoeksvragen krijgen die aansluiten bij hun interesses en capaciteiten.
  6. Individuele begeleiding: Hoogbegaafde kinderen kunnen baat hebben bij individuele begeleiding en mentoring. Leerkrachten kunnen hen ondersteunen door regelmatig met hen te praten, te luisteren naar hun behoeften en interesses, en hen te helpen bij het stellen van uitdagende doelen. Ze kunnen ook wijzen op extracurriculaire activiteiten, zoals competities of clubs, die hen kunnen uitdagen en stimuleren.

Kortom, leerkrachten kunnen hoogbegaafde kinderen helpen door zich bewust te zijn van hun unieke

behoeften en hen te voorzien van een aangepaste leeromgeving. Het is belangrijk om vooroordelen te vermijden, een open blik te hebben, het gedrag te begrijpen en de leerhonger van hoogbegaafde kinderen te stillen. Door differentiatie, verrijking en individuele begeleiding kunnen leerkrachten hoogbegaafde kinderen ondersteunen bij het realiseren van hun volledige potentieel.

Ook de ouders dienen zich te verdiepen in hoogbegaafdheid. Het is immers samen en met wederzijds respect dat stappen vooruit gezet kunnen worden. De leerkrachten moeten immers best wel wat ballen in de lucht houden, hoogbegaafdheid is één van de uitdagingen in de klas maar zeker niet te enigste.

Dus voor zowel als ouders als leerkrachten is ons e-book zeker al een eerste goeie stap om meer kennis te vergaren rond het onderwerp.

e-Book ouders hoogbegaafde kinderen