fbpx
I:\OneDrive_GromiCoach\OneDrive - Gromicoach\InternV2020\Projecten\GromiCoach\WebSite\Beelden\Waag jij de sprong om te versnellen.jpg

Versnellen? Cognitief geen probleem, maar emotioneel zijn ze daar nog niet klaar voor.

Versnellen in tijden van corona? Wat wil dit zeggen? Zijn ze emotioneel niet klaar om te versnellen of wel? Wat is er anders dan normaal?

Eén van de vragen die mij op dit moment toch wel heel erg fascineert, is wat de impact  van Corona zal zijn op onze hoogbegaafde kinderen. Bij Gromicoach zijn we ondertussen al een aantal jaren bezig rond hoogbegaafdheid en hoe we ouders en kinderen daarin kunnen helpen en vooruitstuwen. Klassiek nemen we daarvoor de volgende stappen in de begeleiding:

Kennis rond hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is zo veel meer dan gewoon een slim kind. Gebrek aan kennis hierover is de belangrijkste reden waarom we onze kinderen (nog) niet goed kunnen ondersteunen.

Of het is altijd best wel een pienter baasje geweest en we verwachten dan ook dat hij of zij weer dezelfde prestaties zal leveren bij elke nieuwe uitdaging. Of ons kind is vrij snel een relatieve onderpresteerder geweest en we hebben nooit echt gezien dat het een pienter baasje was.

Zelden zullen we zelf denken aan hoogbegaafdheid omdat we dat enkel associëren met de Einsteins van deze wereld. Wat in geen van bovenstaande scenario’s opgaat.

Modellen van hoogbegaafdheid

Het is niet zozeer het cognitieve luik dat je kind mogelijks parten zal spelen, maar vooral het ‘zijns’ luik, zoals het groot rechtvaardigheidsgevoel, het perfectionisme, de kritische houding, het snel en divergent denken, de hooggevoeligheid, de mogelijks grote intellectuele honger … en ga zo maar door.

Al deze aspecten kunnen ervoor zorgen dat er conflicten ontstaan op school (of thuis). Dat je kind faalangst ontwikkelt bijvoorbeeld, of dat het zich mogelijks steeds meer afzondert van de groep omdat het geen ontwikkelingsgelijken vindt.

Daarom is de belangrijkste en eerste stap veel kennis te verzamelen rond het onderwerp. Dit kan via boeken zoals bv “Als je kind (g)een Einstein is” van Tessa Kieboom. (Meer boekentips in onze bibliotheek). Of je kan onze themareeks of thema2daagse volgen waar we de theoretische kennis koppelen met veel praktische voorbeelden en antwoorden op concrete vragen uit de groep.

In gesprek met de school

Eén van de redenen waarom je hoogbegaafde kind zich niet goed in z’n vel voelt, is omdat de leerstof niet aangepast is aan het tempo en de leerstijl van je kind. Om onderpresteren tegen te gaan, moet er een reeks interventies gebeuren opdat je kind voluit tot leren kan komen.

Compacten, verrijken, verdiepen, verbreden,…

Via pretoetsen of doortoetsen kom je te weten welke leerstof reeds beheerst is en op welk niveau je kind precies zit. Leerstof die reeds beheerst is, wordt weggelaten. Instructies worden ingekort en herhalingsoefeningen tot een minimum beperkt. De tijd die hierdoor vrijkomt wordt ingevuld met verrijking.  Dat wil zeggen complexere opdrachten binnen dezelfde leerstof, verbreden van het onderwerp, of andere leerstofinhouden aanbieden. Deze aanpassingen en bijvoegingen kunnen zowel op inhoud gebeuren als op onderwijsstrategieën en zijn meer ontworpen op maat van je kind.

Het doel van zo’n verrijkingsprogramma is om je kind studiemateriaal aan te bieden dat diepgaander of breder georiënteerd is dan algemeen voorzien.

Zo’n verrijkt lessenpakket moet ervoor zorgen dat je kind tot leren komt en niet gaat onderpresteren.  Eens je kind snelheid begint te nemen zal je op een bepaald punt bij het doortoetsen moeten vaststellen dat je kind eigenlijk qua kennis al in het volgende jaar zit (… of zelfs nog verder)

... en dan komt versnellen op de radar te staan

Als blijkt dat de kennis van je kind te ver voorop zit, is een jaartje overslaan of versnellen een zeer aan te raden interventie. Helaas bestaan hierover nog heel wat vooroordelen terwijl wetenschappelijk onderzoek nochtans duidelijk aantoont dat versnellen een hele goede oplossing kan zijn. Wat zijn de meest voorkomende vooroordelen:

  • is nefast voor de sociale en emotionele ontwikkeling
  • later in de pubertijd gaat je kind problemen krijgen
  • kan het zelfvertrouwen doen dalen
  • sociale isolatie door het versnellen

Geloof jij deze ook? Wil jij weten of dit nu correct is? Kijk dan zeker naar de VLOG uit Project Talent met Dr. Stijn Smeets

Antwoord op deze vooroordelen in de VLOG uit Project Talent met Dr. Stijn Smeets

Project talent

Het doel van project TALENT is het leren, de motivatie en het welbevinden van cognitief begaafde leerlingen te bevorderen door onderwijs en zorg zo goed mogelijk af te stemmen op hun onderwijsbehoeften.

... en wat nu? In deze toch wel zeer speciale 'corona' tijden

Wat wil versnellen zeggen in Corona tijden? Veel hangt hier af van de leerkracht.

Sommige leerkrachten geven nu vooral veel herhalingsoefeningen, met sinds kort een klein beetje nieuwe basisleerstof. Dit is voor hoogbegaafde kinderen natuurlijk niet evident. Ze hebben immers net nood aan minder herhaling en meer nieuwe of moeilijke leerstof en opdrachten. De verveling en demotivatie kan op deze manier heel hard toeslaan, waardoor je ze niet aan het werk krijgt.

Corona voor hoogbegaafde kinderen - Photo by CDC on Unsplash

Aan de andere kant komen er gelukkig ook meer uitdagende opdrachten zoals challenges. Sommige leerkrachten hebben een nieuwe creatieve boost gekregen en willen nu vooral out of the box denken.

Meestal vragen zo’n opdrachten net veel meer creativiteit. Dat is een perfecte vorm van verbreding, verdieping en/of verrijking.

We zien bij sommige van onze klanten ook dat deze lockdown eerder een positieve boost geeft. De opdrachten worden versneld uitgevoerd en daarna gaan de kinderen aan de slag met hun meer creatieve hobby’s.

Hier thuis hebben wij bijvoorbeeld sinds de lockdown al heel wat puzzels, die al jaren in de doos zaten, zien omgevormd worden tot volledig afgewerkte kunstwerkjes. Er worden boeken verslonden, gezelschapsspelen komen op tafel. Ze leren echt samen spelen. We hebben meer filosofische gesprekken aan tafel, wat best wel wat energie kan geven.

Eén van onze Gromicoach collega’s gaat nu dagelijks wandelen met haar zoon. Deze heeft ondertussen zijn eigen universum gecreëerd, met een alternatief virus waarrond ook dagelijks gerapporteerd kan worden. Hij bloeit dus momenteel helemaal open omdat hij geland is in de ongeremde leerschool van z’n eigen wereld zonder al die schoolse beperkingen.

Kortweg – veel versies, veel variaties die mij heel benieuwd maken voor onze volgende contacten met zowel bestaande als nieuwe klanten om te zien wat er allemaal veranderd is sinds we in lockdown gegaan zijn.

Hopelijk ontmoeten we veel mensen waarvoor dit een verbetering / een verademing was, want nu kunnen we aan den lijve voelen dat, als de grenzen van het schoolse tempo wegvallen en als je kind (samen met jou) sterk genoeg is om voor een eigen tempo en eigen weg te kiezen, het veel gelukkigere kinderen worden. Kinderen die nieuwe dingen ontdekken, experimenteren en spelenderwijs meer leren dan ooit tevoren.

Hopelijk een les die we daarna kunnen meenemen als de vraag rond versnellen op de schooltafel zal liggen.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Zit jij nog met vragen rond versnellen?

Zit je nog met vragen rond versnellen? Weet dat er vandaag de nodige tools zijn om deze beslissing te nemen. Aarzel zeker niet ons te contacteren als we je hierbij kunnen ondersteunen.