fbpx
Amper een op de tien werknemers krijgt energie van zijn job

Amper één op de tien werknemers krijgt energie van zijn job! (Mark Magazine)

... Wat wil dit dan zeggen bij hoogbegaafden?

Als er op de volledige werkende bevolking al maar 1 op 10 gelukkig is, (dat wil dus zeggen dat 9 op de 10 !!! ongelukkig is op het werk), wat is het dan onder de hoogbegaafde volwassenen? Hoeveel zijn er daar ongelukkig op het werk??

Op onze thema avonden word ik daarrond veel aangesproken. Er komen altijd veel frustraties naar boven.  Ik haal er een aantal uit :

Mijn baas begrijpt er echt niets van. Al mijn voorstellen worden van tafel geveegd. Het zijn nochtans zaken waarmee we op 1,2,3 zo veel zouden kunnen besparen.

Je bent een enorme snelle denker. Je kan ook heel divergent denken waardoor je verbanden kan zien die de meeste anderen nog niet zien. Dat zorgt ervoor dat jij optimalisatie paden ziet waar niemand aan gedacht heeft. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat de meesten dit nog niet zien als een realistisch pad.

Als je dan een baas hebt die niet graag het gevoel heeft dat zijn mensen ‘slimmer’ zijn dan hij. Dan heb je natuurlijk een probleem. Dat zorgt voor veel frustraties gedurende je werkdag.

Mijn collega’s spreken echt over niets, ik verveel mij steendood

Veel sociale interactie start met small talk. Dit is een noodzakelijke aanloopfase om een gesprek op een comfortabele manier op gang te krijgen. Veel mensen hebben daar nood aan. Veel hoogbegaafden daarentegen zien dit als een zinloze overhead kost in een gesprek. Ze zijn veel meer to the point. Doelgericht. Ook dit geeft dan frustratie en onrust. Dit straal je dan uit waardoor de collega’s het gevoel hebben dat ze je vervelen. En dat geeft dan een ongemakkelijk en niet collegiale sfeer. En maakt je dus ongelukkig op je werk.

Ik word zo moe van al dat geroddel tussen mijn collega’s

Geroddel, achterklap, of in de ogen van de hoogbegaafde, ronduit onrechtvaardige beschuldigingen. Zeker in een bedrijf waar er meer op individuele beoordeling gewerkt wordt, waar de leidinggevenden  nog echt hiërarchische bazen zijn, komt dit nog heel fel voor. Maar ook in een normaal functionerende organisatie kan er wel al eens geventileerd worden achter de rug van een collega. Dit vind je als hoogbegaafde heel onrechtvaardig. Je bent soms helemaal geen betrokken partij maar je wil hier toch tegenin gaan. Wat nogal eens tot conflicten met collega’s leidt. Soms zelf met deze die je denkt te helpen.

Het is echt wel goed genoeg nu, lever dit nu op zodat we met het volgende kunnen beginnen

Perfectionisme. Als je het niet beseft is dit zeker ook één die je op het werk heel veel parten kan spelen. De markteconomische aspecten gaan soms immers een beetje aan jou voorbij. Je legt de lat super hoog, voelt je schuldig als je geen perfect werk afgeleverd hebt. Maar niemand anders die die laatste 5% kwaliteitswinst nog echt ziet. Zij zien vooral de 20% extra tijd die je erin gestoken hebt.

Het wordt je dan ook niet in dank afgenomen. En als beloning krijg je dan onder je voeten omdat je nog niet met het volgende project gestart bent. Ook hier veel frustratie en vooral uitputting. Want iedereen heeft ook positieve feedback nodig. Je wil een verschil maken maar je krijgt er niets voor terug. Dus je komt uitgeput van je werk. De fierheid van het mooie werk zijn overdonderd door het rot gevoel dat niemand dit wil zien.

Ok 🙁 ... Is er nog hoop?

Tuurlijk is er ook hoop. Veel van bovenstaande frustraties ontstaan immers door een gebrek aan zelfkennis. Weet je wel wie je bent? Weet je wel wat je wil? Waar wil je binnen een jaar staan? Veel vragen waar ik vroeger ook mee zat. Frustraties die mij tot op niveau van een burnout gebracht hebben. (Wie was ik voor ik hoogbegaafd was?)

Stap 1 is zeker om de nodige kennis te vergaren rond hoogbegaafdheid. Die kan je vergaren door boeken te lezen of naar info avonden te gaan zoals deze die Gromicoach en ander partners binnen het Hoogbloeier netwerk organiseren. (Onze nieuwe reeks kan je vinden onder https://www.growth-mindset.be/thema-avonden-reeks-rond-hoogbegaafdheid-kortrijk-2019/)

Stap 2 : Het is heel belangrijk om doelen te stellen. Dit is bij mij elk jaar een belangrijke oefening die ik doe : “Laten we de goede voornemens iets scherper aflijnen“. De verschillende stappen :

  • Wat zijn mij waarden ?
  • Wat zijn mijn talenten ?
  • Welke rollen vervul ik ?
  • Waar sta ik : Maatschappelijke bijdrage, Werk & Carrière, Geld, Gezondheid, Vrienden & Familie, Partner / Relatie, Persoonlijke groei, Plezier en Ontspanning

Van daaruit kies je doelen voor het nieuwe jaar. Dan zal je zeker al sterker in je schoenen staan. Ook daar kunnen we jou bij Gromicoach vooruithelpen via individuele of groepscoaching.

Gelukkige hoogbegaafde volwassenen en kinderen.

Dat moet ons einddoel zijn. We geloven echt dat elke hoogbegaafde volwassene gelukkig kan zijn, een evenwichtig leven kan leiden, en door z’n creativiteit en gigantische inzet in die projecten die hij of zij super vindt, grenzen kan verleggen. Daarvoor doen we het bij Gromicoach en Hoogbloeier. We willen op basis van wetenschappelijk onderbouwde technieken helpen om op dit punt te komen. Niemand zegt dat dit een gemakkelijk traject is, maar wel dat het een haalbaar is.

Bij deze dus nog een late nieuwjaarswens :

Ongelukkig op het werk? Ik wens je vanaf nu een gelukkig hoogbegaafde carrière toe die je wel energie geeft. En laten we samen zorgen dat meer dan 1 op 10 werknemers de nodige energie kunnen vinden

Stap 1 : Kennis vergaren over hoogbegaafdheid

De belangrijke eerste stap is ruime kennis vergaren rond hoogbegaafdheid. Daar raden we aan onze thema reeks te volgen rond hoogbegaafdheid. Deze geven je een heel ruime kijk op hoogbegaafdheid, geven je de nodige tools naar je kind toe, en geven je ook de nodige kennis over jezelf en hoogbegaafdheid.

Stap 2 : Individuele coaching

Ben je cognitief al overtuigd. Ja, ik voldoe aan veel van de kenmerken van hoogbegaafdheid. Maar zelf denk ik toch van niet want … en dan voel je volledig je leven voorbij flitsten. Vooral met ervaringen die je niet aan hoogbegaafdheid kan linken. Dan kan mogelijks een individueel traject je verder helpen

Stap 3 : je in groep nog versterken

Je hebt je kennis rond hoogbegaafdheid. Je voelt je ook volledig hoogbegaafd … en je botst tegen je grenzen. Je gaat er soms wel over. Dan doe je het weer (even) rustig aan. Maar al snel heb je weer 10 projecten. Dan kan je aan de slag in groep om die lat nog hoger te leggen en je tijd nog beter te beheren.