De gromicoach bibliotheek – Waag je de sprong vooruit ? Versnellen en dan is alles ok?

Waag je de sprong vooruit. Versnellen.

Waag je de sprong vooruit ? Versnellen en dan is alles ok?

Vooreerst natuurlijk het basiswerk van Carol S. Dweck (Mindset).

Dit vormt de basis van al onze coaching trajecten.

Mindset - Updated Edition (Engelse versie)

Mindset – Updated Edition (Engelse versie)
Changing The Way You think To Fulfil Your Potential.

Dr. Carol S. Dweck

Mindset Nederlands

Mindset
Verander je manier van denken om je doelen te behalen

Wijzer in executieve functies - groep 1 tot en met 4

Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te starten? Of dat zij heel impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net zoals we inhoudelijke vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen.
De Wijzer in Executieve Functies – groep 1 t/m 4 helpt je daarbij. Met de wijzer train je de executieve functies van kinderen, zodat hun gedrag verbetert, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten.

Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te starten? Of dat zij heel impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net zoals we inhoudelijke vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen.
De Wijzer in Executieve Functies – groep 5 t/m 8 helpt je daarbij. Met de wijzer train je de executieve functies van kinderen, zodat hun gedrag verbetert, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten.

Slim maar

Een revolutionair boek om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen!

Er is niets frustrerender dan slimme, getalenteerde kinderen steeds weer te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of aankleden. Of met het omgaan met teleurstelling of boosheid. Recent onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in executieve functies. Executieve functies maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te houden en te kunnen focussen op wat belangrijk is.

Verrijken : versterken

De boeken waar we in de thema avond naar refereren als we het hebben voor versterken. Je kind leren omgaan met z’n hoogbegaafdheid en leren samenwerken met ontwikkelingsgelijken. (Bv in de plusgroepen die we daarvoor organiseren of de kangoeroe klas op school)

Hoogbegaafd, nou en ? ontdek-boek over hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd, nou en?
ontdek-boek over hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd, nou en? ontdek-boek over hoogbegaafdheid
HET GROTE VOORUITWERKLABBOEK

Tien volledig uitgeschreven lessen, compleet met kopieerbare vragenbladen voor de leerlingen en alle documenten om verslag te leggen van de verrijkingsklas.

HET GROTE VOORUITWERKLABBOEK II

Lessen voor verrijking. Deel 2 bevat 15 lessen en bouwt voort op de basisvaardigheden van de reeks van denkmanieren:

  • Analytisch
  • Creatief
  • Praktisch

Engels

Outside the Box 5-7
Outside the Box 7-9
Even More Outside the Box
Ben jij een cheetah

Ben jij een cheetah? 

Tristan wordt met een vrachtwagen naar de dierentuin gebracht. Na een paar weken ligt hij lusteloos op de vloer van zijn hok. Hij wil bijna geen hap vlees meer eten.
Fred en Henk, de oppassers, vragen zich af wat Tristan voor een dier is. Als het een cheetah is, kan hij 110 km per uur rennen volgens internet.

Blogs

Stem voor je brein

Een zeer goed filmpje waarbij professor Dr. Christophe Lafosse aangeeft hoe het nu ook wetenschappelijk bewezen is dat je hersenen echt kan trainen. Het brein groeit! Op deze hoogdag van de democratie is het misschien ook belangrijk om te kiezen voor ons brein, voor de toekomst van onze kinderen ... …

Waarom is versnellen belangrijk? Geef je hoogbegaafd kind alle kansen te groeien!!!

Wat zijn de mythes rond versnellen. Op een bepaald punt zal je hoogbegaafd kind totaal niet meer aan z'n trekken komen in de klas. Op dat moment moet je als ouder een heel moeilijke beslissing nemen: "Moet ik mijn kind versnellen? En zo ja, ... welk type versnelling kies ik …

Hoogbegaafd, en toch gebuisd: onderpresteren – wees er vroeg bij, zo is het gemakkelijker op te lossen.

Onze bedenkingen en aanvullingen op dit artikel : (c) Het Nieuwsblad : Artikel over Hoogbegaafdheid en onderpresteren Hoe vroeger je stappen zet, hoe beter het vermeden en opgelost kan worden. De oorzaak van het falen van de hoogbegaafde kinderen in de loop van de schoolcarrière zit vooral bij de start …

Perfecte punten … maar zonder inspanning? Dan kan je je maar beter zorgen maken. (Onderpresteerder alarm)

Het 2de trimester zit er ook al op. Als ouder word je uitgenodigd op school om het rapport van je zoon of dochter op te halen. Even samen zitten met de juf of meester om de punten te overlopen. Ze zijn heel tevreden over de hele lijn. Allemaal goeie resultaten. …

Wil je meer weten rond hoogbegaafdheid in een gezonde mix van theorie en praktijk. Schrijf je dan in voor onze thema avonden. De plaatsen zijn beperkt.